VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 89 | Thánh Thi 90 | Thánh Thi 91 | Châm Ngôn

Thánh Thi 90

90 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Lạy Chúa, Ngài là nơi cư trú của chúng tôi đời đời. 2 Trước khi núi non được sinh ra; Trái đất và thế gian được tạo nên; Từ trước vô cùng cho đến đời đời, Ngài là Đức Chúa Trời. 3 Chúa khiến con người trở về với bụi đất; Ngài phán: Hỡi loài người, hãy trở về bụi đất. 4 Vì một ngàn năm trước mắt Chúa Giống như một ngày hôm trước đã trôi qua, Như một canh trong đêm. 5 Ngài khiến chúng nó trôi đi như dòng nước lũ; Đời chúng nó như một giấc ngủ; Như cỏ mọc xanh tươi lúc ban mai; 6 Buổi sáng cỏ nảy nở và tốt tươi; Đến chiều chúng tàn phai và khô héo. 7 Thật vậy, chúng tôi bị hủy diệt vì cơn giận Chúa; Bị kinh hoàng vì cơn thịnh nộ của Ngài. 8 Ngài đặt sự gian ác chúng tôi trước mặt Ngài; Để những tội lỗi bí mật của chúng tôi trong ánh sáng trước mặt Ngài. 9 Bởi cơn thịnh nộ của Ngài mọi ngày chúng tôi đều qua đi; Các năm chúng tôi kết thúc như tiếng thở dài. 10 Tuổi tác chúng tôi thọ được bảy mươi, Nếu mạnh khỏe thì tám mươi, Nhưng sự kiêu căng của chúng chỉ là lao khổ và buồn thảm; Vì đời sống thoáng qua, rồi chúng tôi bay mất đi. 11 Ai biết được năng lực của cơn giận Chúa? Ai hiểu được hậu quả của cơn thịnh nộ Ngài? 12 Vậy, xin dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, Để chúng tôi được lòng khôn ngoan. 13 Lạy CHÚA, xin hãy trở lại, Ngài còn giận đến bao giờ? Xin thương xót các tôi tớ Ngài. 14 Mỗi buổi sáng xin cho chúng tôi được thỏa lòng trong tình yêu thương của Ngài; Để chúng tôi được hân hoan ca hát và vui mừng suốt đời. 15 Xin cho chúng tôi được vui mừng tương ứng với số ngày mà chúng tôi chịu hoạn nạn; Tương ứng với số năm mà chúng tôi bị tai họa. 16 Xin cho các tôi tớ Chúa thấy những công việc Ngài, Và con cháu họ thấy quyền năng vinh quang Ngài. 17 Nguyện xin ân huệ của Đức Chúa Trời chúng tôi ở trên chúng tôi. Xin Ngài thiết lập vững vàng công việc tay chúng tôi. Vâng, xin Ngài thiết lập vững vàng công việc tay chúng tôi làm.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn