VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 91 | Thi-thiên 92 | Thi-thiên 93 | Châm-ngôn

Thi-thiên 92:1

92 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Hỡi Đấng Chí cao, lấy làm tốt mà ngợi khen Đức Giê-hô-va, Và ca tụng danh của Ngài;

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn