VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 91 | Thi-thiên 92 | Thi-thiên 93 | Châm-ngôn

Thi-thiên 92:2

92 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

2 Buổi sáng tỏ ra sự nhân từ Chúa, Và ban đêm truyền ra sự thành tín của Ngài,

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn