VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 94 | Thi-thiên 95 | Thi-thiên 96 | Châm-ngôn

Thi-thiên 95:2

95 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

2 Chúng tôi hãy lấy lời cảm tạ mà đến trước mặt Chúa, Vui mừng mà hát thơ ca cho Ngài.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn