VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 94 | Thánh Thi 95 | Thánh Thi 96 | Châm Ngôn

Thánh Thi 95

95 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Hãy đến ca hát tán dương CHÚA; Hãy hân hoan reo hò cho Chúa là vầng đá cứu rỗi chúng ta. 2 Hãy đến trước mặt Ngài với lời cảm tạ; Hãy hân hoan reo hò bằng lời ca tụng Ngài. 3 Vì CHÚA là Đức Chúa Trời vĩ đại; Ngài là vua vĩ đại hơn tất cả các thần. 4 Ngài nắm trong tay các vực sâu của quả đất; Những đỉnh cao của núi non cũng thuộc về Ngài. 5 Biển cả thuộc về Ngài vì Ngài làm ra chúng; Lục địa cũng do tay Ngài tạo nên. 6 Hãy đến, cúi đầu và thờ phượng Ngài; Hãy quì gối trước mặt CHÚA, Đấng Tạo Hóa chúng ta. 7 Vì Ngài là Đức Chúa Trời chúng ta; Chúng ta là con dân mà ngài chăn giữ, Là đàn chiên mà tay Ngài bảo vệ. Ngày nay, ước gì các ngươi nghe tiếng Ngài! 8 Các ngươi chớ cứng lòng như tại Mê-ri-ba, hư ngày ấy tại Ma-sa trong sa mạc; 9 Khi tổ tiên các ngươi thử Ta; chúng thách thức Ta Dù đã thấy công việc Ta làm. 10 Trong bốn mươi năm Ta chán ghét thế hệ ấy; Ta bảo: Chúng nó là một dân có lòng lầm lạc; Chúng nó không biết đường lối Ta. 11 Vì thế, trong cơn giận Ta thề rằng: Chúng nó sẽ chẳng bao giờ vào nơi an lạc của Ta.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn