VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 96 | Thi-thiên 97 | Thi-thiên 98 | Châm-ngôn

Thi-thiên 97:11

97 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

11 Ánh sáng được bủa ra cho người công bình, Và sự vui vẻ cho người có lòng ngay thẳng.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn

Lịch Đọc Kinh Thánh :: Câu Gốc Yêu Thích :: Cài Đặt Kinh Thánh Vào Website