VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 15 | Châm-ngôn 16 | Châm-ngôn 17 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 16:18

16 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

18 Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, Và tánh tự cao đi trước sự sa ngã.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn