VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Thánh Thi | Châm Ngôn 15 | Châm Ngôn 16 | Châm Ngôn 17 | Giáo Huấn

Châm Ngôn 16

16 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Kế hoạch đến từ lòng người, Nhưng sự đáp lời của lưỡi đến từ CHÚA. 2 Mọi đường lối của một người đều là trong sạch theo mắt mình, Nhưng CHÚA cân nhắc tấm lòng. 3 Hãy giao phó công việc mình cho CHÚA Thì kế hoạch con sẽ thành tựu. 4 CHÚA đã tạo dựng nên muôn vật vì mục đích của nó; Ngay cả những kẻ ác dành cho ngày tai họa. 5 Mọi tấm lòng tự cao đều ghê tởm đối với CHÚA; Chắc chắn chúng sẽ không tránh khỏi hình phạt. 6 Nhờ tình yêu thương và chân lý tội lỗi được chuộc; Vì sự kính sợ CHÚA người ta tránh điều ác. 7 Khi đường lối một người đẹp lòng CHÚA, Ngài làm cho kẻ thù của người ấy cũng hòa thuận với người. 8 Lợi ít trong công chính Tốt hơn là lời nhiều mà bất công. 9 Lòng người hoạch định đường lối mình, Nhưng CHÚA hướng dẫn các bước người. 10 Lời phán từ môi vua như sấm ngôn, Miệng vua không vi phạm khi đoán xét. 11 Cán cân và cân công bình thuộc về CHÚA; Mọi quả cân trong bao đều là công việc của Ngài. 12 Hành động gian ác là điều ghê tởm cho các vua, Vì ngôi vua được thiết lập nhờ sự công chính. 13 Môi miệng công chính làm vua vui lòng, Và lời nói ngay thẳng được người yêu chuộng. 14 Cơn giận của vua như sứ giả sự chết, Nhưng người khôn ngoan làm dịu cơn giận. 15 Khi mặt vua sáng ngời, ấy là sự sống; Còn ân sủng của người như đám mây đem lại mưa xuân. 16 Nhận được khôn ngoan là điều tốt hơn vàng, Và được sáng suốt là điều đáng chuộng hơn bạc. 17 Con đường ngay thẳng là tránh điều ác; Kẻ canh gác đường lối mình, gìn giữ linh hồn mình. 18 Kiêu ngạo đi trước sự hủy diệt; Tự cao đi trước sự sa ngã. 19 Thà có tinh thần khiêm nhường với người cùng khốn, Hơn là chia của cướp với kẻ kiêu ngạo. 20 Người chú tâm vào đạo lý sẽ được thịnh vượng; Phước cho người tin cậy nơi CHÚA. 21 Người có lòng khôn ngoan được gọi là người sáng suốt; Lời nói ngọt ngào làm tăng thêm sự thuyết phục. 22 Người nào có sự hiểu biết là có nguồn sự sống; Ngu xuẩn là hình phạt cho những kẻ ngu dại. 23 Lòng khôn ngoan dạy dỗ miệng mình, Và làm cho môi tăng sự thuyết phục. 24 Lời nói dịu dàng như tàng mật ong, Ngọt ngào cho tâm hồn và lành mạnh cho xương cốt. 25 Có một con đường dường như đúng cho loài người, Nhưng cuối cùng là con đường sự chết. 26 Miếng ăn ngon làm người ta lao động; Vì miệng đói thúc đẩy người làm việc. 27 Tên vô lại âm mưu điều ác; Môi miệng nó như lửa thiêu đốt. 28 Kẻ gian tà gieo điều tranh chấp; Người nói xấu phân rẽ bạn thân. 29 Người hung bạo lôi cuốn kẻ lân cận mình, Và dẫn nó vào con đường không tốt. 30 Kẻ hay nháy mắt làm dấu, âm mưu điều gian tà; Người mím môi là kẻ đã làm việc ác. 31 Tóc bạc là mão triều vinh hiển; Người ta nhờ đường lối công chính mà được. 32 Chậm nóng giận thắng hơn một dũng sĩ; Tự chủ tâm thần tốt hơn chiếm lấy một thành. 33 Thăm được rút từ trong vạt áo; Nhưng mọi quyết định đều đến từ CHÚA.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn