VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 15 | Châm-ngôn 16 | Châm-ngôn 17 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 16:23-24

16 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

23 Lòng người khôn ngoan dạy dỗ miệng mình, Và thêm sự học thức nơi môi của mình. 24 Lời lành giống như tàng ong, Ngon ngọt cho tâm hồn, và khỏe mạnh cho xương cốt.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn