VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 1 | Châm-ngôn 2 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 1:20-21

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

20 Sự khôn ngoan hô lên ngoài đường, Cất tiếng dội ra nơi phố chợ; 21 Khôn ngoan kêu la ở đầu đường dộn dực ồn ào; Tại cửa thành, và nội trong thành người phán lời mình ra,

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn