VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 20 | Châm-ngôn 21 | Châm-ngôn 22 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 21:2

21 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

2 Các đường lối của loài người đều chánh đáng theo mắt họ; Song Đức Giê-hô-va cân nhắc cái lòng.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn