VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Thánh Thi | Châm Ngôn 20 | Châm Ngôn 21 | Châm Ngôn 22 | Giáo Huấn

Châm Ngôn 21

21 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Lòng của vua như dòng nước trong tay CHÚA; Ngài định hướng cho nó chảy về nơi nào tùy ý Ngài. 2 Mọi đường lối của một người đều ngay thẳng trước mắt mình, Nhưng CHÚA xem xét tấm lòng. 3 Hành động công chính và công bình Đẹp lòng CHÚA hơn là lễ vật sinh tế. 4 Mắt tự cao, lòng kiêu ngạo, Ngọn đèn của kẻ gian ác đều là tội lỗi. 5 Kế hoạch của người cần mẫn chắc chắn sẽ đưa đến dư dật, Nhưng mọi kẻ hấp tấp sẽ đưa đến thiếu thốn. 6 Của cải kiếm được nhờ lưỡi dối trá, Như hơi nước thoáng qua của kẻ tìm kiếm sự chết. 7 Bạo lực của kẻ ác sẽ lôi cuốn chúng nó đi, Vì chúng từ khước làm điều công bình. 8 Con đường của kẻ phạm tội là cong vẹo, Nhưng hành động của người trong sạch thì ngay thẳng. 9 Thà ở nơi góc mái nhà, Còn hơn là sống chung nhà với một người đàn bà hay cãi cọ. 10 Linh hồn kẻ ác mong ước điều ác; Người láng giềng nó không được ơn trước mắt nó. 11 Khi kẻ nhạo báng bị trừng phạt, người đơn sơ sẽ học khôn; Khi người khôn ngoan được giáo huấn, người sẽ nhận được tri thức. 12 Đấng Công Chính quan sát nhà kẻ ác; Ngài ném kẻ ác vào tai họa. 13 Người nào bịt tai không nghe tiếng kêu la của kẻ nghèo khổ, Khi người ấy kêu van cũng sẽ không được đáp lời. 14 Quà biếu kín đáo sẽ làm nguôi cơn giận; Của hối lộ bỏ vào lòng sẽ làm nguôi cơn giận. 15 Hành động công bình là niềm vui cho người công chính, Nhưng là sự kinh hoàng cho kẻ làm tội ác. 16 Người nào đi lạc khỏi con đường khôn ngoan Sẽ an nghỉ trong hội người chết. 17 Kẻ ham vui thú sẽ nghèo khổ; Người mê rượu và dầu thơm sẽ không thể giàu có. 18 Kẻ gian ác là tiền chuộc mạng cho người công chính; Kẻ xảo trá sẽ thế chỗ cho người ngay thẳng. 19 Thà sống trong sa mạc, Hơn là với người đàn bà hay cãi cọ và than phiền. 20 Châu báu và dầu ở trong nhà người khôn ngoan; Nhưng kẻ ngu dại ăn tiêu hết. 21 Người nào theo đuổi sự công chính và tình yêu thương, Sẽ tìm thấy sự sống, công chính và vinh quang. 22 Người khôn ngoan tấn công thành trì kẻ mạnh, Người đánh đổ đồn lũy mà họ tin cậy. 23 Người nào gìn giữ miệng lưỡi, Gìn giữ linh hồn khỏi hoạn nạn. 24 Tên của kẻ nhạo báng là kiêu ngạo và tự cao; Nó hành động láo xược và kiêu căng. 25 Dục vọng của kẻ lười biếng, Sẽ giết chết nó vì tay nó từ chối làm việc. 26 Suốt ngày kẻ tham lam chỉ ham muốn; Nhưng người công chính hay ban cho và không bủn xỉn. 27 Vật tế lễ của kẻ gian ác là vật gớm ghiếc; Huống gì khi chúng dâng với ác ý. 28 Kẻ làm chứng dối sẽ bị hủy diệt, Nhưng người biết nghe sẽ được nói mãi mãi. 29 Kẻ ác mặt dày mày dạn, Nhưng người ngay thẳng thiết lập đường lối mình. 30 Không có sự khôn ngoan, sáng suốt, Hay cố vấn nào thắng hơn CHÚA. 31 Ngựa được trang bị cho ngày chiến trận, Nhưng chiến thắng thuộc về CHÚA.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn