VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Thánh Thi | Châm Ngôn 21 | Châm Ngôn 22 | Châm Ngôn 23 | Giáo Huấn

Châm Ngôn 22

22 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Tốt danh hơn giàu có; Ân phúc hơn vàng bạc. 2 Người giàu, kẻ nghèo đều có chung một điều: CHÚA tạo nên cả hai. 3 Người khôn ngoan thấy tai họa và tránh khỏi, Nhưng người ngu dại cứ đi lên và lâm nạn. 4 Phần thưởng của sự khiêm nhường và kính sợ CHÚA, Là giàu có, vinh dự và sự sống. 5 Gai góc và cạm bẫy ở trên đường kẻ gian tà; Người nào gìn giữ linh hồn mình tránh xa chúng. 6 Hãy huấn luyện trẻ thơ con đường chúng nên theo, Để khi về già chúng cũng không đi lạc. 7 Người giàu cai trị kẻ nghèo Và kẻ nào vay mượn là đầy tớ của kẻ cho mượn. 8 Kẻ nào gieo bất công sẽ gặt tai họa, Và cây gậy giận dữ của nó sẽ gãy. 9 Người nào có mắt nhân từ sẽ được phước, Vì người cho kẻ nghèo bánh của mình. 10 Hãy đuổi kẻ nhạo báng đi thì sự tranh cãi sẽ đi khỏi; Sự cãi cọ và sỉ nhục cũng chấm dứt. 11 Ai yêu mến tấm lòng trong sạch và môi miệng ân nghĩa Sẽ được kết bạn với vua, 12 Con mắt CHÚA gìn giữ người hiểu biết, Nhưng Ngài đánh đổ lời của kẻ phản bội. 13 Kẻ lười biếng nói: có con sư tử ở ngoài đó; Tôi sẽ bị giết ở ngoài đường. 14 Miệng của người đàn bà ngoại tình là cái hố sâu; Kẻ bị CHÚA giận sẽ rơi vào đó. 15 Sự ngu dại buộc vào lòng trẻ thơ, Nhưng con roi kỷ luật đuổi điều ấy xa khỏi nó. 16 Người nào áp bức người nghèo để làm giàu và hối lộ cho người giàu, Cả hai sẽ trở nên nghèo khổ. 17 Hãy nghiêng tai, hãy lắng tai nghe lời của người khôn ngoan; Hãy để tâm con vào tri thức của ta. 18 Vì con sẽ cảm thấy vui thích khi con giữ nó trong lòng, Và sẵn sàng giữ nó trên môi miệng con. 19 Ngày nay ta đã cho chính con biết điều đó; Để con sẽ đặt sự tin cậy nơi CHÚA. 20 Ta đã không viết cho con ba mươi điều hay, Tức là những lời cố vấn và tri thức sao? 21 Dạy con biết những lời đúng và chân thật, Để con có thể đáp lời Người sai phái con. 22 Chớ bóc lột người nghèo vì họ nghèo khó; Cũng đừng áp bức người cùng khốn nơi cổng thành; 23 Vì CHÚA sẽ binh vực họ, Và sẽ đoạt mạng sống những kẻ ức hiếp họ. 24 Chớ làm bạn với người nóng tính, Đừng kết giao với kẻ hay giận dữ; 25 E rằng con học theo đường lối nó, Và linh hồn mình bị mắc bẫy chăng. 26 Chớ như người bắt tay bảo đảm Hay bảo lãnh nợ. 27 E rằng giường con sẽ bị tịch thu Nếu con không có tiền trả nợ. 28 Chớ dời cột ranh giới xưa Mà tổ tiên con đã dựng; 29 Con có thấy người cần mẫn trong công việc mình không? Người ấy sẽ đứng trước mặt các vua, Chứ không đứng trước mặt những người tầm thường đâu.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn