VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Thánh Thi | Châm Ngôn 22 | Châm Ngôn 23 | Châm Ngôn 24 | Giáo Huấn

Châm Ngôn 23

23 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Khi con ngồi ăn với một quan cai trị, Hãy để ý cẩn thận người trước mặt con; 2 Hãy để con dao nơi cổ con Nếu con ham ăn. 3 Chớ thèm các món cao lương mỹ vị của người; Đó là thức ăn lừa gạt. 4 Đừng lao khổ để làm giàu; Hãy sáng suốt đủ để dừng lại; 5 Vì khi con chớp mắt nhìn sự giàu sang, Thì nó đã bay mất rồi; Nó thình lình mọc cánh bay bỗng lên trời như chim ưng. 6 Chớ ăn bánh của người ích kỷ, Cũng đừng thèm các món cao lương mỹ vị của người; 7 Vì như hắn suy nghĩ trong lòng thể nào, Thì hắn quả như vậy; Hắn bảo con: hãy ăn uống đi, Nhưng lòng nó không hiệp cùng con. 8 Con sẽ mửa ra miếng bánh mà con đã ăn Và phí đi những lời khen ngợi. 9 Đừng nói vào tai kẻ ngu dại, Vì nó sẽ khinh bỉ lời khôn ngoan của con. 10 Chớ dời cột ranh giới xưa, Và đừng xâm chiếm của kẻ mồ côi; 11 Vì Đấng cứu chuộc chúng vốn quyền năng; Người sẽ binh vực chúng chống lại con. 12 Hãy để tâm vào lời giáo huấn, Và lắng tai nghe lời tri thức. 13 Chớ tránh thi hành kỷ luật đối với trẻ thơ; Nếu con phạt nó bằng roi, nó sẽ không chết; 14 Hãy phạt nó bằng roi, Con sẽ giải cứu linh hồn nó khỏi Âm Phủ. 15 Hỡi con, nếu lòng con khôn ngoan, Thì chính lòng ta cũng vui mừng. 16 Lòng dạ ta sẽ mừng rơ Khi môi miệng con nói lời ngay thẳng. 17 Lòng con chớ ganh tị với những kẻ tội lỗi, Nhưng hãy luôn luôn kính sợ CHÚA. 18 Vì con chắc chắn sẽ có một tương lai, Và niềm hy vọng của con sẽ không bị cắt đứt. 19 Hỡi con, hãy nghe và trở nên khôn ngoan; Hãy hướng lòng con vào con đường đúng đắn. 20 Chớ kết bạn với kẻ nghiện rượu Hay người ham ăn. 21 Vì kẻ nghiện rượu và người ham ăn sẽ trở nên nghèo, Còn người hay ngủ sẽ ăn mặc rách rưới. 22 Hãy lắng nghe cha con là người sinh thành con; Chớ khinh bỉ mẹ con khi người già cả. 23 Hãy mua lấy chân lý và đừng bán nó; Hãy mua lấy khôn ngoan, lời giáo huấn và sáng suốt. 24 Làm cha của người công chính có niềm vui rất lớn; Người nào có đứa con khôn ngoan sẽ rất vui mừng về nó. 25 Nguyện cha và mẹ con vui mừng; Nguyện cho người sinh ra con vui vẻ. 26 Hỡi con, hãy dâng lòng con cho ta; Mắt con hãy vui trong đường lối ta. 27 Vì gái điếm là cái hố sâu, Và người dâm phụ là cái giếng hẹp. 28 Thật vậy, nàng như kẻ trộm rình rập, Đặng làm gia tăng số người bội tín giữa vòng loài người. 29 Ai đã gặp hoạn nạn? Ai đã bị buồn thảm? Ai có sự gây gỗ? Ai đã than thở? Ai đã bị thương tích vô cớ? Ai có mắt đỏ ngầu? 30 Là những người la cà lâu bên chén rượu; Những kẻ đi nếm thử các rượu pha. 31 Đừng nhìn rượu khi nó đỏ thắm; Lúc nó lóng lánh trong ly Và chảy ra ngọt lịm. 32 Cuối cùng nó cắn như rắn, Chích như rắn độc. 33 Mắt con sẽ thấy những cảnh lạ; Lòng con sẽ tưởng đến những điều gian tà; 34 Con sẽ như người nằm giữa lòng biển; Trên đỉnh cột buồm. 35 Con nói: người ta đánh tôi, nhưng tôi không thấy đau; Người ta đập tôi, nhưng tôi không hay biết; Khi nào tôi sẽ tỉnh dậy? Tôi sẽ tìm uống nữa.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn