VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 20 | Châm-ngôn 21 | Châm-ngôn 22 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 21:26

21 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

26 Có người trót ngày ham hố quá; Nhưng người công bình ban cho không chắt lót.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn