VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 20 | Châm-ngôn 21 | Châm-ngôn 22 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 21:30-31

21 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

30 Chẳng có sự khôn ngoan nào, sự thông minh nào, hay là mưu kế nào, Mà chống địch Đức Giê-hô-va được. 31 Ngựa sắm sửa về ngày tranh chiến; Nhưng sự thắng trận thuộc về Đức Giê-hô-va.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn