VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 22 | Châm-ngôn 23 | Châm-ngôn 24 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 23:17-18

23 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

17 Lòng con chớ phân bì với kẻ hung ác; Nhưng hằng ngày hãy kính sợ Đức Giê-hô-va. 18 Vì quả hẳn có sự thưởng thiện, Và sự trông đợi của con sẽ chẳng thành ra luống công.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn