VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 22 | Châm-ngôn 23 | Châm-ngôn 24 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 23:25

23 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

25 Ước gì cha và mẹ con được hớn hở, Và người đã sanh con lấy làm vui mừng.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn