VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 22 | Châm-ngôn 23 | Châm-ngôn 24 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 23:3

23 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

3 Chớ thèm món ngon của người, Vì là vật thực phỉnh gạt.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn