VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 28 | Châm-ngôn 29 | Châm-ngôn 30 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 29:11

29 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

11 Kẻ ngu muội tỏ ra sự nóng giận mình; Nhưng người khôn ngoan nguôi lấp nó và cầm giữ nó lại.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn