VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Thánh Thi | Châm Ngôn 28 | Châm Ngôn 29 | Châm Ngôn 30 | Giáo Huấn

Châm Ngôn 29

29 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Một người thường bị quở trách nhưng vẫn cứng đầu, Sẽ bị hủy diệt thình lình không phương cứu chữa. 2 Khi người công chính gia tăng dân chúng vui mừng; Nhưng khi kẻ ác cai trị, dân chúng than thở. 3 Người nào yêu thích sự khôn ngoan làm cho cha mình vui mừng; Nhưng kẻ kết bạn với phường đĩ điếm phá hoại của cải. 4 Nhờ công bình, vua làm cho đất nước bền vững; Nhưng kẻ tham nhũng hủy hoại quốc gia. 5 Kẻ nào nịnh hót người láng giềng, Tức là giăng lưới dưới chân người. 6 Kẻ ác mắc bẫy trong chính tội lỗi của hắn; Nhưng người công chính ca hát và vui mừng. 7 Người công chính biết quyền lợi của kẻ nghèo; Kẻ ác không có sự hiểu biết ấy. 8 Kẻ nhạo báng khơi ngọn lửa náo loạn trong thành lên; Nhưng người khôn ngoan đẩy lui cơn giận dữ. 9 Nếu một người khôn ngoan tranh tụng với một kẻ ngu dại; Chỉ đưa đến giận dữ, cười cợt và không có hòa giải. 10 Kẻ khát máu ghét người vô tội; Nhưng người ngay thẳng bảo vệ mạng sống người vô tội. 11 Kẻ ngu dại bộc lộ tất cả sự giận dữ, Nhưng người khôn ngoan im lặng kiềm chế nó. 12 Nếu một người cai trị nghe lời dối trá, Tất cả những kẻ phục vụ người đều là gian ác. 13 Người nghèo khổ và kẻ áp bức đều gặp nhau ở một điểm chung, Mắt cả hai người đều nhận ánh sáng từ CHÚA. 14 Nếu vua xét xử công bình người nghèo, Ngôi vua sẽ được bền vững đời đời. 15 Roi vọt và quở trách đem lại khôn ngoan, Còn đứa con lêu lổng làm mẹ nó hổ thẹn. 16 Khi kẻ ác gia tăng, tội lỗi gia tăng; Nhưng người công chính sẽ thấy sự sụp đổ của chúng. 17 Hãy kỷ luật con cái, nó sẽ cho con an lành; Và làm cho linh hồn con vui vẻ. 18 Ở đâu không có khải tượng, dân chúng phóng túng; Nhưng phước cho người tuân giữ Kinh Luật. 19 Lời nói suông không sửa trị được nô lệ, Vì dù hiểu nó cũng không vâng lời. 20 Con có thấy một người ăn nói hấp tấp không? Kẻ ngu dại còn có hy vọng hơn người đó. 21 Người nào nuông chiều đầy tớ từ thuở nhỏ, Cuối cùng sẽ bị buồn thảm. 22 Người hay giận gây sự tranh cãi; Còn kẻ nóng tính vi phạm nhiều. 23 Người tự cao sẽ bị hạ thấp; Nhưng người có lòng khiêm nhường sẽ được tôn trọng. 24 Người nào tòng phạm với kẻ ăn trộm ghét linh hồn mình; Người nghe lời rủa sả nhưng không dám nói ra. 25 Sợ loài người là một cái bẫy cho mình; Nhưng ai tin cậy CHÚA được an toàn. 26 Nhiều người tìm kiếm ân huệ nơi vua chúa; Nhưng người ta được xử công bình từ CHÚA. 27 Kẻ bất công là điều ghê tởm cho người công chính; Nhưng người theo đường lối ngay thẳng là điều ghê tởm cho kẻ ác.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn