VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 28 | Châm-ngôn 29 | Châm-ngôn 30 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 29:18

29 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

18 Đâu thiếu sự mặc thị, dân sự bèn phóng tứ; Nhưng ai giữ gìn luật pháp lấy làm có phước thay!

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn