VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 28 | Châm-ngôn 29 | Châm-ngôn 30 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 29:5

29 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

5 Người nào dua nịnh kẻ lân cận mình, Giăng lưới trước bước người.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn