VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 2 | Châm-ngôn 3 | Châm-ngôn 4 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 3:27-28

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

27 Chớ từ chối làm lành cho kẻ nào xứng đáng, Miễn là tay con có quyền làm điều ấy. 28 Nhược bằng con có tại nơi con vật kẻ lân cận cầu xin, thì chớ nói với người rằng: Hãy đi và trở lại, ngày mai ta sẽ cho ngươi.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn