VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 7 | Châm-ngôn 8 | Châm-ngôn 9 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 8:11

8 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

11 Vì sự khôn ngoan có giá hơn châu ngọc, Và các vật mình ưa thích hơn hết chẳng sánh bằng nó đặng.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn