VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Truyền-đạo | Nhã-ca 5 | Nhã-ca 6 | Nhã-ca 7 | Ê-sai

Nhã-ca 6:1-3

6 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Hỡi người xinh đẹp hơn hết trong các người nữ, lương nhân của chị đi đâu? Lương nhân của chị xây về hướng nào? Chúng tôi sẽ cùng đi tìm người với chị. 2 Lương nhân tôi đi xuống vườn người, Nơi vuông đất hương hoa, Đặng chăn trong vườn, Và bẻ hoa huệ. 3 Tôi thuộc về lương nhân tôi, Và lương nhân tôi thuộc về tôi; Người chăn bầy mình giữa đám hoa huệ.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn