VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Giáo Huấn | Nhã-ca 5 | Nhã-ca 6 | Nhã-ca 7 | I-sa

Nhã-ca 6

6 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Người yêu cô đi đâu, Hỡi người đẹp nhất trong số người nữ? Người yêu cô quay qua hướng nào, Để chúng tôi cùng tìm giúp cô? 2 Người yêu tôi đi xuống vườn chàng, Đến các luống rau thơm, Thỏa vui ăn trong vườn, Và hái hoa sen. 3 ôi thuộc về người yêu tôi, Và người yêu tôi thuộc về tôi, Chàng ăn thỏa vui giữa khóm hoa sen. 4 Em yêu dấu của anh, em xinh đẹp như thành Thiệt-sa, Duyên dáng như thành Giê-ru-sa-lem, Đáng sợ như các vì sao. 5 Quay mắt đi, đừng nhìn anh nữa, Vì mắt em làm anh bối rối. Tóc em khác nào đàn dê, Chạy cuồn cuộn xuống triền núi Ga-la-át. 6 Răng em như đàn chiên cái, Vừa tắm rửa xong đi lên. Cả thảy đi đều từng cặp, Không thiếu một con nào. 7 Má em như quả lựu xẻ đôi Bên trong khăn mạng che. 8 Sáu mươi hoàng hậu, Tám mươi cung phi, Và vô số nữ tì. 9 Nhưng bồ câu của anh, em toàn mỹ của anh, có một không hai! Nàng chỉ có một không hai đối với mẹ nàng, Nàng sáng rực trên hết đối với người sanh đẻ nàng. Các nữ tỳ thấy nàng đều xưng nàng có phước, Các hoàng hậu và cung phi đều ca ngợi nàng: Các thiếu nữ Giê-ru-sa-lem 10 "Người nữ kia là ai, lộ ra như hừng đông, Đẹp như mặt trăng, sáng rực như mặt trời, Dễ sợ như các vì sao?" 11 Anh xuống vườn hạnh đào, Ngắm nhìn chồi xanh trong trũng, Xem thử nho có nẩy lộc, Và thạch lựu có trổ hoa! 12 Em chưa biết gì, Đã lọt vào xe của nhà quyền quý. 13 Hãy quay về, hãy quay về, hỡi cô Su-la-mít! Hãy quay về, hãy về, cho chúng tôi ngắm nhìn cô! Sao các người lại muốn ngắm nhìn cô Su-la-mít Như thể nhìn điệu múa của hai đội quân?

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn