VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | I-sa 1 | I-sa 2 | Giê-rê-mi

I-sa 1

1 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Đây là các khải tượng mà tiên tri I-sa, con trai A-mốt, thấy về Giu-đa và Giê-ru-sa-lem trong thời các vua Ô-xia, Giô-tham, A-cha và Ê-xê-chia của Giu-đa. 2 Hỡi các từng trời, hãy nghe, hỡi đất hãy lắng tai nghe. Vì CHÚA phán: "Ta đã nuôi nấng và trưởng dưỡng con cái, Nhưng chúng nó chống đối Ta. 3 Bò biết chủ mình, Lừa biết máng của chủ. Nhưng Y-sơ-ra-ên không biết, Dân ta không hiểu." 4 Ôi, một nước tội lỗi, Một dân phạm tội nặng nề. Dòng dõi của những người gian ác, Con cái làm điều bại hoại. Họ đã từ bỏ CHÚA, Khinh bỉ Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên. Họ đã quay mặt đi; bước giật lùi. 5 Tại sao ngươi muốn bị đánh nữa? Ngươi vẫn tiếp tục phản loạn sao? Mọi đầu đều bị thương tích, Mọi lòng đều bị đau đớn. 6 Từ bàn chân đến đỉnh đầu, Không có chỗ nào lành. Chỉ toàn là vết bầm, lằn roi, Vết thương chảy máu; Chưa được rửa sạch, chưa băng bó Và chưa được xức dầu cho dịu. 7 Đất nước ngươi hoang tàn, Các thành bị lửa thiêu đốt. Người ngoại quốc ăn nuốt ruộng đất ngươi Ngay trước mặt ngươi. Nó sẽ bị hoang tàn như bị ngoại bang lật đổ. 8 Con gái Si-ôn bị bỏ lại Như chòi canh trong vườn nho, Như lều canh nơi ruộng dưa, Như thành bị vây. 9 Nếu CHÚA Vạn Quân Không chừa lại cho chúng ta một ít người sống sót, Thì chúng ta đã như thành Sô-đôm Và trở nên như Gô-mô-rơ rồi. 10 Hỡi giới lãnh đạo Sô-đôm, Hãy nghe lời CHÚA phán. Hởi dân Gô-mô-rơ, Hãy lắng tai nghe Kinh Luật của Đức Chúa Trời chúng ta. 11 CHÚA phán: "Muôn vàn tế lễ của các ngươi Có nghĩa gì đối với Ta? Ta đã chán ngán các tế lễ thiêu Chiên đực, mỡ thú vật mập, Ta không vui về huyết của Bò đực, chiên con và dê đực. 12 Khi các ngươi đến hiện diện trước mặt Ta, Ai đòi hỏi thứ này từ tay các ngươi? Là người chà đạp các hành lang Ta. 13 Đừng dâng tế lễ chay vô ích cho Ta nữa; Ta ghét mùi hương; Ngày trăng mới, ngày Sa-bát, các lễ hội, Ta không chịu nổi các ngày lễ trọng thể cùng tội ác. 14 Linh hồn Ta ghét các ngày trăng mới Và các kỳ lễ hội của các ngươi. Các lễ ấy trở thành gánh nặng cho Ta, Ta lấy làm mệt mỏi để gánh chúng. 15 Khi các ngươi đưa tay lên cầu nguyện, Ta che mắt ta khỏi các ngươi; Dù khi các ngươi cầu nguyện nhiều, Ta sẽ chẳng nghe. Tay các ngươi đầy máu. 16 Hãy tắm rửa, hãy làm cho mình tinh sạch. Hãy loại bỏ những việc ác-khỏi trước mắt Ta. Đừng làm ác nữa. 17 Hãy học làm điều thiện, Tìm kiếm công bình, Sửa sai kẻ hà hiếp, Binh vực kẻ mồ côi, Biện hộ cho người góa bụa." 18 CHÚA phán: "Bây giờ, chúng ta hãy đến, tranh luận với nhau: Dù tội lỗi ngươi đỏ như vải điều Sẽ trở nên trắng như tuyết. Dù đỏ như màu đỏ thẵm, Sẽ trắng như lông chiên. 19 Nếu các ngươi mong muốn và vâng lời, Các ngươi sẽ ăn sản vật tốt lành của đất. 20 Nhưng nếu các ngươi từ khước và phản loạn Các ngươi sẽ bị gươm ăn nuốt;" vì miệng CHÚA đã phán. 21 Thế nào một thành trung nghĩa Đã trở thành gái điếm? Thành vốn đầy công bình Và công chính cư ngụ, Nhưng nay toàn những kẻ giết người. 22 Bạc của ngươi đã biến thành cặn bã, Rượu nho ngươi đã bị pha lẫn nước. 23 Các hoàng tử của ngươi là những kẻ phản loạn, Là bạn với phường trộm cướp. Mỗi người đều yêu của hối lộ, Chạy theo quà biếu. Họ không bênh vực kẻ mồ côi, Không xét duyên cớ cho người góa bụa. 24 Vì vậy, CHÚA Vạn Quân, Đấng Quyền Năng của Y-sơ-ra-ên phán: "Này, Ta sẽ rửa hận đối với những kẻ đối nghịch Ta à báo thù các kẻ thù Ta. 25 Ta sẽ trở tay chống ngươi, Ta sẽ luyện lọc cặn bã ngươi như với nước tro. Và tinh luyện mọi tạp chất nơi ngươi. 26 Ta sẽ phục hồi các quan án của các ngươi như thuở xưa, Các cố vấn của các ngươi như lúc ban đầu. Bấy giờ, ngươi sẽ được gọi là Thành công chính, Thành trung nghĩa." 27 Si-ôn sẽ được cứu chuộc bởi sự công bình, Và những người trong thành ăn năn nhờ sự công chính. 28 Nhưng những kẻ phản loạn cùng người tội lỗi sẽ bị đánh tan Và những kẻ từ bỏ CHÚA sẽ bị tiêu diệt. 29 "Vậy các ngươi sẽ hổ thẹn vì các cây sồi Mình ưa thích Và xấu hổ vì các vườn cây Mình đã chọn lựa. 30 Vì các ngươi sẽ như cây sồi lá khô héo, Như vườn cây không có nước. 31 Người mạnh mẽ sẽ trở nên vỏ khô, Công việc của nóm như mồi lửa. Cả hai sẽ cùng nhau cháy, Không ai dập tắt được."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn