VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Truyền-đạo | Nhã-ca 5 | Nhã-ca 6 | Nhã-ca 7 | Ê-sai

Nhã-ca 6:10

6 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

10 Người nữ nầy là ai, hiện ra như rạng đông, Đẹp như mặt trăng, tinh sạch như mặt trời, Đáng sợ khác nào đạo quân giương cờ xí?

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn