VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Truyền-đạo | Nhã-ca 7 | Nhã-ca 8 | Ê-sai

Nhã-ca 8:1

8 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Ồ! chớ chi chàng làm anh em tôi, Kẻ đã bú mớm vú của mẹ tôi! Nếu tôi gặp chàng ở ngoài, Ắt tôi sẽ hôn chàng, không ai khinh bỉ tôi được.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn