VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Giáo Huấn | Nhã-ca 7 | Nhã-ca 8 | I-sa

Nhã-ca 8

8 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Ước gì anh là anh ruột của em, Cùng bú vú mẹ em! Để khi gặp anh ngoài đường, Em có thể hôn anh Mà không bị khinh chê. 2 Em sẽ dẫn anh, Đưa anh về tận nhà mẹ em, Anh sẽ dạy dỗ em, Em sẽ mời anh uống rượu pha vị thơm ngon, Uống nước cốt thạch lựu của em. 3 Tay trái chàng luồn dưới đầu tôi, Tay phải chàng ôm sát tôi. 4 Hỡi các thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, tôi nài xin các cô, Xin chớ khuấy động, chớ đánh thức tình yêu, Cho đến khi tình yêu được thỏa nguyện! 5 Ai kia từ sa mạc đi lên, Tựa mình vào người yêu của nàng? Dưới cây táo, em đã gợi tình yêu anh dậy; Nơi ấy, mẹ anh đã thụ thai anh, Nơi ấy, người sanh ra anh đã chuyển bụng quặn thắt. 6 Xin đặt em như chiếc ấn trong lòng anh, Như con dấu nơi cánh tay anh. Vì tình yêu mạnh như Sự Chết, Lòng nhiệt thành khắc nghiệt như Âm Phủ. Mũi tên của tình yêu là mũi tên lửa, Ngọn lửa từ CHÚA. 7 Nước lũ không thể dập tắt tình yêu, Sông sâu cũng không thể nhận chìm. Ví có người nào đem gia tài mình đổi lấy tình yêu, Cũng sẽ bị khinh chê thậm tệ. 8 Chúng tôi có một cô em gái, Em còn nhỏ, chưa có ngực. Chúng tôi phải làm gì cho em gái chúng tôi, Người ta dạm hỏi? 9 Nếu em là bức tường thành, Chúng tôi sẽ xây tháp bạc trên tường. Nếu em là cánh cửa, Chúng tôi sẽ đóng chắc cửa bằng ván hương nam. 10 Em là bức tường thành, gực em khác nào những ngọn tháp. Vì thế, trước mắt hàng, Em là người tìm được bình an. 11 Vua Sa-lô-môn có một vườn nho ở Ba-anh Ha-môn. Vua giao vườn cho người canh giữ. Người nào thu hoa lợi vườn Phải trả cho vua ngàn miếng bạc. 12 Vườn nho của tôi, dành cho riêng tôi. Vua Sa-lô-môn, ngàn miếng bạc về phần vua, Còn hai trăm cho người canh giữ hoa mầu. 13 Hỡi em đang ở trong vườn, Bạn bè đang lắng nghe! Cho anh nghe tiếng em! 14 Anh yêu dấu, trốn đi anh, Giống như linh dương Hoặc nai tơ Trên núi đồi hương thơm.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn