VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Truyền-đạo | Nhã-ca 7 | Nhã-ca 8 | Ê-sai

Nhã-ca 8:6-7

8 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

6 Hãy để tôi như một cái ấn nơi lòng chàng, Như một cái ấn trên cánh tay chàng; Vì ái tình mạnh như sự chết, Lòng ghen hung dữ như âm phủ; Sự nóng nó là sự nóng của lửa, Thật một ngọn lửa của Đức Giê-hô-va. 7 Nước nhiều không tưới tắt được ái tình, Các sông chẳng nhận chìm nó được; Nếu người nào đem hết tài sản nhà mình, Đặng mua lấy ái tình, Ắt người ta sẽ khinh dể nó đến điều.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn