VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Truyền-đạo | Nhã-ca 7 | Nhã-ca 8 | Ê-sai

Nhã-ca 8:8-10

8 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

8 Chúng tôi có một em gái nhỏ, chưa có nương long. Phải làm gì cho em gái chúng tôi, Trong ngày người ta hỏi nó? 9 Nếu nó là một vách thành, Chúng tôi sẽ xây tháp bạc trên nó; Nếu nó là một cái cửa, Chúng tôi sẽ đóng bít lại bằng ván hương nam. 10 Tôi là một tường thành, Hai nương long tôi như những ngọn tháp; Bấy giờ tôi ở trước mắt người như kẻ đã được bình an.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn