VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | Ê-sai 11 | Ê-sai 12 | Ê-sai 13 | Giê-rê-mi

Ê-sai 12:2

12 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

2 Nầy, Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi tôi; tôi sẽ tin cậy và không sợ hãi. Vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va, là sức mạnh của tôi, lời ca tụng của tôi; Ngài đã nên sự cứu rỗi tôi.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn