VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | Ê-sai 1 | Ê-sai 2 | Giê-rê-mi

Ê-sai 1:15

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

15 Vậy nên, khi các ngươi giơ tay, thì ta che mắt khỏi các ngươi. Khi các ngươi cầu nguyện rườn rà, ta chẳng thèm nghe. Tay các ngươi đầy những máu.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn