VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | Ê-sai 1 | Ê-sai 2 | Ê-sai 3 | Giê-rê-mi

Ê-sai 2:12

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

12 Vì sẽ có một ngày của Đức Giê-hô-va vạn quân đến trên mọi vật kiêu căng, ngạo mạn, tự cao; nó sẽ bị hạ xuống;

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn