VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | Ê-sai 31 | Ê-sai 32 | Ê-sai 33 | Giê-rê-mi

Ê-sai 32:17

32 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

17 Công bình sẽ sanh ra bình an, trái của sự công bình sẽ là yên lặng và an ổn mãi mãi.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn