VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | Ê-sai 31 | Ê-sai 32 | Ê-sai 33 | Giê-rê-mi

Ê-sai 32:17

32 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

17 Công bình sẽ sanh ra bình an, trái của sự công bình sẽ là yên lặng và an ổn mãi mãi.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn

Lịch Đọc Kinh Thánh :: Câu Gốc Yêu Thích :: Cài Đặt Kinh Thánh Vào Website