VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | I-sa 31 | I-sa 32 | I-sa 33 | Giê-rê-mi

I-sa 32

32 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Kìa, một vị vua sẽ lấy công chính trị vì Và các hoàng tử thì cai trị bằng công bình. 2 Sẽ có một người như nơi núp gió, Như chỗ che bão, Như suối nước trong sa mạc, Như bóng vầng đá lớn nơi đất mệt mỏi. 3 Bấy giờ mắt của những kẻ nhìn sẽ không mờ, Tai của những người nghe sẽ chú ý. 4 Trí của người hấp tấp sẽ có sự hiểu biết, Lưỡi của kẻ cà lăm sẽ nói lưu loát và rõ ràng. 5 Người ta sẽ không còn gọi kẻ ngu xuẩn là người cao quí; Kẻ bất lương là người đáng kính. 6 Vì người ngu dại sẽ nói điều ngu dại; Lòng nó sẽ làm điều tội lỗi, Thực hành việc vô đạo, Nói sai lầm về CHÚA; Làm cho linh hồn người đói trống không Và không cho người đang khát uống nước. 7 Kẻ bất lương dùng vũ khí gian ác. Nó lập mưu ác Để hại người khốn cùng bằng lời gỉa dối Dù khi lời bào chữa của người nghèo khó là chính đáng. 8 Nhưng người cao quý lập những kế hoạch cao quý Và người hành động trong sự cao quý. 9 Hỡi những người đàn bà tự mãn, Hãy dậy mà nghe tiếng Ta; Hỡi những người con gái vô tâm, Hãy lắng tai nghe lời Ta. 10 Chỉ hơn một năm nữa, Các ngươi là những người vô tâm sẽ run sợ Vì mùa nho sẽ mất, Mùa cây trái sẽ không đến. 11 Hỡi đàn bà tự mãn, hãy run rẩy; Hỡi con gáim vô tâm, hãy run sợ. Hãy cởi trần, Và mặc đồ tang chế. 12 Hãy đấm ngực than khóc cho những cánh đồng phì nhiêu, Cho cây nho nhiều trái, 13 Cho đồng ruộng dân Ta Vì gai gốc và bụi gai mọc lên. Phải, hãy khóc cho mọi nhà vui vẻ, Cho thành nhộn nhịp. 14 Vì lâu đài sẽ bỏ hoang, Thành đông đúc sẽ bị hoang phế. Đồi và tháp canh sẽ trở nên hang hố đến muôn đời; Là nơi lừa rừng thích thú, là đồng cỏ cho thú vật, 15 Cho đến khi thần linh từ trên cao được đổ xuống trên chúng ta Và sa mạc sẽ trở nên đồng ruộng phì nhiêu; Đồng ruộng phì nhiêu như rừng rậm. 16 Bấy giờ công bình sẽ sống ở trong sa mạc Và công chính sẽ cư ngụ nơi đồng ruộng phì nhiêu. 17 Công việc của công chính sẽ là sự bình an, Kết quả của công chính sẽ là yên tĩnh và tin cậy muôn đời. 18 Dân Ta sẽ cư ngụ trong nơi bình an, Trong nhà an toàn, Tại nơi nghỉ ngơi thoải mái. 19 Nhưng mưa đá sẽ đổ xuống trên rừng Và ngay cả thành sẽ bị hạ thấp. 20 Phước cho các ngươi, Những người gieo giống bên cạnh mọi bờ nước, Thả bò, lừa đi lại tự do.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn