VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | Ê-sai 56 | Ê-sai 57 | Ê-sai 58 | Giê-rê-mi

Ê-sai 57:19

57 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

19 Đức Giê-hô-va phán rằng: Ta dựng nên trái của môi miếng: bình an, bình an cho kẻ ở xa cùng cho kẻ ở gần; ta sẽ chữa lành kẻ ấy.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn