VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | I-sa 56 | I-sa 57 | I-sa 58 | Giê-rê-mi

I-sa 57

57 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Người công chính chết đi Nhưng chẳng ai để ý đến. Người nhân đức bị cất đi Nhưng không ai hiểu rằng: Người công chính được cất đi Khỏi tai hoạ, 2 Người đi vào sự bình an. Những kẻ sống ngay thẳng Sẽ an nghỉ trên giường mình. 3 "Nhưng các ngươi, hỡi con cái của phù thủy, Dòng dõi của kẻ ngoại tình và gái điếm, hãy lại gần đây. 4 Các ngươi đã cười nhạo ai? Các ngươi đã mở to miệng, Le lưỡi chế giễu ai? Không phải các ngươi là con cái của kẻ tội lỗi, Dòng dõi của kẻ nói dối sao? 5 Các ngươi hành dâm bên cây sồi, Dưới mọi cây xanh; Các ngươi giết con cái làm sinh tế nơi thung lũng, Dưới vực đá sâu. 6 Gia tài của ngươi ở giữa vòng các tảng đá trơn tru nơi thung lũng; Chính chúng nó là sản nghiệp ngươi. Ngươi đã đổ dầu làm lễ tưới Và dâng tế lễ ngũ cốc cho các tảng đá ấy. Ta có nên nguôi giận vì những việc như thế không? 7 Ngươi đã đặt giường trên núi cao lừng lững Và lên đó dâng tế lễ. 8 Ngươi đã đặt vật tượng trưng Sau cửa và cột cửa; Vì từ bỏ Ta, ngươi đã lột trần, Leo lên giường; làm cho giường rộng thêm. Ngươi đã tự kết ước với chúng; Yêu mến giường chúng và ngắm nhìn sự loã lồ. 9 Ngươi đem dầu Và nhiều hương liệu đến dâng cho vua. Ngươi sai các sứ giả đi đến phương xa, Xuống tận Âm phủ. 10 Ngươi mệt mỏi vì đường dài Nhưng vẫn không nhận là vô vọng. Ngươi tìm được sức mạnh cho tay mình Nên ngươi không suy yếu. 11 Ngươi đã kiêng nể và kính sợ ai Đến nỗi nói dối cùng Ta? Ngươi không nhớ đến Ta, Không để Ta trong lòng ngươi? Có phải vì Ta đã im lặng khá lâu Mà ngươi không kính sợ Ta chăng? 12 Ta sẽ công bố các công đức và việc làm của ngươi Nhưng chúng sẽ chẳng giúp ích gì cho ngươi. 13 Khi ngươi kêu cứu, Hãy để những đấng ngươi đã thu nạp giải cứu ngươi! Chỉ một ngọn gió sẽ thổi chúng bay đi, Một hơi thở sẽ cất đi tất cả! Nhưng ai trú ẩn nơi Ta Sẽ thừa hưởng đất Và sẽ sở hữu núi thánh Ta." 14 Ngài sẽ phán: "Hãy xây, hãy đắp; hãy sửa soạn đường lối; Hãy loại bỏ những chướng ngại trên đường dân Ta." 15 Vì Đấng cao quý, Đấng ngự nơi vĩnh hằng Và danh Ngài là thánh, phán như vầy: "Ta ngự nơi cao cả và thánh khiết Nhưng cũng ở cùng người có tâm thần ăn năn và khiêm tốn, Để phục hồi sức sống cho người có tâm thần khiêm tốn Cùng phục hồi sức sống cho kẻ có lòng ăn năn. 16 Vì Ta chẳng buộc tội luôn luôn Cũng không tức giận mãi mãi, Kẻo thần linh và sinh khí loài người mà Ta đã tạo ra Sẽ phải suy tàn trước mặt Ta. 17 Vì tội tham lợi riêng nên Ta đã nổi giận và đánh nó; Ta đã ngoảnh mặt đi trong cơn giận dỗi, Nhưng nó vẫn tiếp tục quay trở lại con đường của lòng nó. 18 Đường lối nó Ta đã thấy nhưng Ta sẽ chữa lành, Hướng dẫn và ban cho nó đầy lời an ủi; 19 Tức là tạo nên lời ca ngợi trên môi miệng của những kẻ than khóc trong Y-sơ-ra-ên."r CHÚA phán: "Bình an, bình an cho kẻ ở xa lẫn kẻ ở gần; Ta sẽ chữa lành nó." 20 Nhưng những kẻ ác giống như biển động Không thể yên lặng được. Nước biển chao động, bùn lầy nổi lên. 21 Đức Chúa Trời tôi phán: "Những kẻ gian ác sẽ không được bình an."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn