VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | Ê-sai 56 | Ê-sai 57 | Ê-sai 58 | Giê-rê-mi

Ê-sai 57:21

57 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

21 Đức Chúa Trời ta đã phán: Những kẻ gian ác chẳng hưởng sự bình an.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn