VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-sai | Giê-rê-mi 16 | Giê-rê-mi 17 | Giê-rê-mi 18 | Ca-thương

Giê-rê-mi 17:9

17 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

9 Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được?

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn