VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-sai | Giê-rê-mi 1 | Giê-rê-mi 2 | Giê-rê-mi 3 | Ca-thương

Giê-rê-mi 2:13

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

13 Dân ta đã làm hai điều ác: chúng nó đã lìa bỏ ta, là nguồn nước sống, mà tự đào lấy hồ, thật, hồ nứt ra, không chứa nước được.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn