VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | I-sa | Giê-rê-mi 1 | Giê-rê-mi 2 | Giê-rê-mi 3 | Ai Ca

Giê-rê-mi 2

2 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 CHÚA phán với tôi: 2 "Hãy đi rao báo vào tai thành Giê-ru-sa-lem: CHÚA phán như vầy: "Ta còn nhớ lòng chung thủy của ngươi trong tuổi đang thì, Tình yêu của ngươi khi là cô dâu mới, Thể nào con theo Ta nơi sa mạc, Nơi đất không gieo trồng. 3 Y-sơ-ra-ên vốn là dân thánh, thuộc riêng về CHÚA, Là trái đầu mùa của hoa lợi Ngài. Mọi kẻ nào ăn nuốt dân ấy đều bị kết tội, Mắc phải tai họa.’" Đấy là lời của CHÚA. 4 Các ông bà là dòng họ nhà Gia-cốp, Là toàn thể các chi tộc nhà Y-sơ-ra-ên, 5 CHÚA phán như vầy: "Tổ phụ các ngươi có tìm thấy lỗi gì nơi Ta, Mà đã lìa xa Ta, Đi theo các thần phù phiếm, Để rồi chính chúng cũng trở thành phù phiếm? 6 Chúng chẳng hề tự hỏi: "CHÚA đâu rồi? Chính Ngài đã đem chúng ta lên khỏi xứ Ai-cập, Dẫn chúng ta đi ngang qua sa mạc, Là vùng đất hoang dã đầy hầm hố, Đất khô cằn và âm u, Đất không người qua lại, cũng chẳng có người ở.’ 7 Ta đem các ngươi đến vùng đất mầu mỡ này, Cho các ngươi hưởng hoa lợi cùng mọi điều tốt đẹp trong xứ. Nhưng các ngươi đã đến và làm ô uế đất Ta, Các ngươi đã biến sản nghiệp Ta thành vật gớm ghiếc. 8 Các thầy tế lễ chẳng hề tự hỏi: "CHÚA đâu rồi?’ Các nhà chuyên giải kinh luật chẳng biết Ta, Các nhà lãnh đạo chống nghịch Ta, Các tiên tri nhân danh Ba-anh nói tiên tri, Và đi theo các thần không giúp ích chi." 9 Đây là lời của CHÚA: "Vì thế cho nên Ta tiếp tục buộc tội các ngươi, Và con cháu các ngươi nữa. 10 Hãy băng qua đảo Kít-tim mà xem, Hãy sai người đến Kê-đa và dò xét kỹ càng, Xem việc thể này có từng xảy ra chưa. 11 Có dân nào thay đổi thần của mình, Dù các thần đó không phải là thần? Nhưng dân Ta đã trao sự vinh hiển của mình Để đổi lấy thần không ích chi!" 12 Đây là lời của CHÚA: "Hỡi bầu trời, hãy kinh ngạc về việc này, Hãy khiếp đảm, hãy tiêu điều cùng cực! 13 Vì dân Ta đã phạm hai tội ác: Chúng đã lìa bỏ Ta, Là nguồn nước trào tuôn, Và tự đào cho mình những bể chứa nước, Những bể nứt nẻ không chứa nước được. 14 Y-sơ-ra-ên có phải là một tên nô lệ, hoặc một kẻ tôi đòi sinh ra trong nhà chủ không? Thế tại sao nó lại trở thành của cướp bóc? 15 Sư tử tơ gầm rống Vang dậy chống lại nó: Chúng gây cho đất nước nó tan hoang, Các thành phố nó bị thiêu rụi, không người ở. 16 Ngay cả dân thành Nốp và Tác-pha-nết Cũng đã từng đập bể đầu ngươi. 17 Phải chăng ngươi đã tự chuốc lấy cho mình mọi điều ấy, Vì ngươi đã lìa bỏ CHÚA, Đức Chúa Trời ngươi, Đang khi Ngài dẫn dắt ngươi trên đường sao? 18 Bây giờ ngươi đi xuống Ai-cập, Uống nước sông Ninh, được ích gì? Ngươi đi qua xứ A-si-ri, Uống nước sông Ơ-phơ-rát, có lợi chi?" 19 Đây là lời của CHÚA Vạn Quân: "Chính tội ác ngươi sẽ sửa phạt ngươi, Chính sự bội giáo ngươi sẽ khiển trách ngươi. Hãy nhận biết thấm thía rằng Khi ngươi lìa bỏ CHÚA, Đức Chúa Trời ngươi, Và không có lòng kính sợ Ta, Đó là điều xấu xa và cay đắng là dường nào!" 20 "Này, từ lâu ngươi đã bẻ ách, bứt dây, Ngươi nói: "Tôi không muốn phục vụ.’ Thật vậy, trên mỗi đồi cao, dưới mỗi gốc cây rậm lá, Ngươi cúi khòm xuống, bán dâm. 21 Ta đã trồng ngươi, thuộc giống nho đỏ thắm, chọn lọc, Toàn là giống thuần chủng, Thế mà ngươi lại đổi thành Cây nho lạ, hôi tanh! 22 Dù ngươi có tắm gội bằng xà phòng, Rửa mình nhiều lần trong nước tro, Dấu vết tội ác ngươi vẫn sờ sờ trước mắt Ta," Đấy là lời của CHÚA Vạn Quân. 23 "Sao ngươi dám nói: "Tôi không bị ô uế, Tôi không có đi theo thần Ba-anh.’ Hãy xem đường lối ngươi nơi thung lũng, Hãy nhận biết điều ngươi đã làm: Ngươi khác nào lạc đà cái tơ nhanh nhẹn, Dấu chân quấn quýt vào nhau; 24 Khác nào lừa cái rừng quen sống trong sa mạc, Hít gió khi động đực, Trong lúc này, ai có thể kìm hãm nó được? Lừa đực nào tìm nó khỏi phải mệt nhọc, Vì sẽ gặp được nó trong tháng nó động đực. 25 Đừng cho chân ngươi phải đi trần, Cũng đừng cho cổ họng ngươi phải khát. Nhưng ngươi nói: "Để mặc tôi. Tôi đã trót yêu thần lạ, Tôi phải đi theo chúng.’ 26 Như tên trộm xấu hổ khi bị bắt quả tang, Dòng dõi nhà Y-sơ-ra-ên, Gồm cả dân chúng, các vua quan, Các thầy tế lễ, và các tiên tri, cũng xấu hổ dường vậy. 27 Chúng nói với gỗ: "Người là cha tôi.’ Và với đá: "Người sanh ra tôi.’ Thật chúng đã quay lưng lại với Ta, Thay vì quay mặt. Nhưng khi gặp hoạn nạn, chúng lại nói: "Xin đến cứu giúp chúng con!’ 28 Thế các thần mà ngươi đã tự làm cho mình ở đâu? Hãy để chúng đến cứu giúp ngươi Trong giờ hoạn nạn, Nếu chúng cứu giúp được! Vì ngươi, hỡi Giu-đa, Ngươi có bao nhiêu thành là có bấy nhiêu thần!" 29 Đây là lời của CHÚA: "Các ngươi còn khiếu nại gì nữa? Hết thảy các ngươi đều phạm tội phản nghịch Ta. 30 Ta đánh phạt con cái các ngươi thật phí công, Chúng chẳng chịu sửa dạy. Gươm các ngươi đã giết hại các tiên tri Như sư tử vồ mồi." 31 Xin quý ông bà trong thế hệ này lắng nghe lời của CHÚA: "Đối với dân Y-sơ-ra-ên, có phải Ta là sa mạc, Hoặc vùng đất tối tăm dầy đặc không? Thế sao dân Ta lại nói: "Chúng tôi tự làm chủ lấy, Chúng tôi không đến với Ngài nữa.’ 32 Có trinh nữ nào quên vòng vàng của mình, Hoặc cô dâu nào quên áo cưới của mình không? Thế nhưng dân Ta đã quên Ta Từ những ngày không thể đếm được! 33 Thật ngươi đã khéo sắp xếp lối đi để đeo đuổi đường tình ái. Ngươi còn dạy đường lối ngươi cho cả những người đàn bà xấu nết! 34 Áo quần ngươi cũng vấy máu Của người nghèo vô tội, Dù ngươi đã không bắt gặp họ đập cửa xông vào nhà. Tuy nhiên, bất kể mọi điều ấy, 35 Ngươi vẫn nói: "Tôi vô tội, Chắc chắn Ngài không còn giận tôi nữa.’ Này, Ta sẽ xét xử ngươi, Vì ngươi nói: "Tôi không phạm tội.’ 36 Thật ngươi đã tự hạ thấp giá trị mình Khi ngươi thay đổi hướng đi. A-si-ri đã làm cho ngươi xấu hổ thể nào, Ai-cập cũng sẽ làm cho ngươi xấu hổ thể ấy. 37 Ngươi sẽ rời khỏi chốn ấy, Hai tay ôm lấy đầu, Vì CHÚA đã từ bỏ những kẻ ngươi nương nhờ, Chúng sẽ chẳng giúp ích gì cho ngươi."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn