VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Giê-rê-mi | Ca-thương 4 | Ca-thương 5 | Ê-xê-chi-ên

Ca-thương 5:11-18

5 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

11 Chúng nó đã làm nhục đàn bà tại Si-ôn, Và gái đồng trinh trong các thành Giu-đa. 12 Tay chúng nó đã treo các quan trưởng lên, Chẳng kính trọng mặt các người già cả. 13 Kẻ trai tráng đã phải mang cối, Trẻ con vấp ngã dưới gánh củi. 14 Các người già cả không còn ngồi nơi cửa thành, Bọn trai trẻ không còn chơi đàn hát. 15 Lòng chúng tôi hết cả sự vui; Cuộc nhảy múa đổi ra tang chế. 16 Mão triều thiên rơi khỏi đầu chúng tôi, Khốn cho chúng tôi, vì chúng tôi phạm tội! 17 Vì vậy lòng chúng tôi mòn mỏi, Mắt chúng tôi mờ tối, 18 Vì núi Si-ôn đã trở nên hoang vu, Chồn cáo đi lại trên đó.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn