VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Giê-rê-mi | Ai Ca 4 | Ai Ca 5 | Ê-xê-chi-ên

Ai Ca 5

5 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Hỡi CHÚA, xin Ngài nhớ lại điều đã xảy ra cho chúng tôi, Xin đoái xem sự sỉ nhục của chúng tôi! 2 Sản nghiệp chúng tôi, Ngài đã trao cho kẻ lạ, Nhà cửa chúng tôi, cho người nước ngoài 3 Chúng tôi trở nên mồ côi, không có cha, Mẹ chúng tôi là quả phụ. 4 Nước chúng tôi uống, phải đổi bằng bạc, Củi mang về phải trả tiền. 5 Chúng tôi bị săn đuổi ráo riết, Chúng tôi mệt mỏi nhưng không được nghỉ. 6 Chúng tôi xoè tay ra xin Ai-cập và A-sua, Hầu có đủ bánh ăn. 7 Tổ phụ chúng tôi phạm tội, họ qua đời rồi. Chúng tôi phải gánh chịu hình phạt tội lỗi họ. 8 Tôi mọi cai trị chúng tôi, Không ai giải thoát chúng tôi khỏi tay chúng. 9 Chúng tôi liều mạng sống để được bánh, Trước lưỡi gươm trong đồng vắng. 10 Da chúng tôi nóng cháy như lò nướng bánh, Vì cơn sốt do đói kém gây ra. 11 Chúng hãm hiếp phụ nữ tại Si-ôn, Các thiếu nữ trong các thành của Giu-đa. 12 Bàn tay chúng treo cổ các bậc vua chúa, Chúng không kính nể các vị trưởng lão. 13 Kẻ trai tráng phải xay cối, Thiếu niên đi xiểng niểng dưới bó củi. 14 Các trưởng lão từ bỏ cổng thành, Kẻ trai tráng ngừng chơi âm nhạc. 15 Niềm vui trong lòng chúng tôi đã tắt, Nhảy múa biến thành tang chế. 16 Mão miện rơi xuống khỏi đầu chúng tôi, Khốn thay cho chúng tôi, vì chúng tôi phạm tội! 17 Vì cớ đó, lòng chúng tôi đau xót, Vì cớ những sự đó, mắt chúng tôi mờ đi. 18 Trên núi Si-ôn điêu tàn, Chó rừng đi lảng vảng. 19 Nhưng Ngài, hỡi CHÚA, Ngài trị vì đời đời, Ngôi Ngài còn từ đời này đến đời kia! 20 Cớ sao Ngài quên chúng tôi mãi, Cớ sao Ngài bỏ chúng tôi lâu dường ấy? 21 Hỡi CHÚA, xin kéo chúng tôi về với Ngài, hầu chúng tôi quay về; Xin làm mới lại những ngày của chúng tôi y như xưa. 22 Nhưng Ngài hoàn toàn từ bỏ chúng tôi, Ngài giận chúng tôi quá đổi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn