VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Giê-rê-mi | Ca-thương 4 | Ca-thương 5 | Ê-xê-chi-ên

Ca-thương 5:21

5 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

21 Hỡi Đức Giê-hô-va, hãy xây chúng tôi trở về Ngài thì chúng tôi sự trở về Làm những ngày chúng tôi lại mới như thuở xưa!

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn