VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Giô-ên | A-mốt 4 | A-mốt 5 | A-mốt 6 | Áp-đia

A-mốt 5:21,23-24

5 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

21 Ta ghét; ta khinh dể những kỳ lễ của các ngươi; ta không đẹp lòng về những hội trọng thể của các ngươi đâu. 23 Hãy làm cho tiếng của bài hát các ngươi xa khỏi ta! Ta không khứng nghe tiếng đàn cầm của các ngươi. 24 Thà hãy làm cho sự chánh trực chảy xuống như nước, và sự công bình như sông lớn cuồn cuộn.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn