VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Lê-vi Ký | Dân-số Ký 25 | Dân-số Ký 26 | Dân-số Ký 27 | Phục-truyền Luật-lệ Ký

Dân-số Ký 26:59

26 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

59 Tên vợ Am-ram là Giô-kê-bết, con gái của Lê-vi, sanh trong xứ Ê-díp-tô; nàng sanh cho Am-ram, A-rôn, Môi-se và chị của hai người là Mi-ri-am.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn

Lịch Đọc Kinh Thánh :: Câu Gốc Yêu Thích :: Cài Đặt Kinh Thánh Vào Website