VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Lê-vi Ký | Dân-số Ký 25 | Dân-số Ký 26 | Dân-số Ký 27 | Phục-truyền Luật-lệ Ký

Dân-số Ký 26:7-8

26 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

7 Đó là các họ của Ru-bên, và những tên người mà người ta tu bộ, cộng được bốn mươi ba ngàn bảy trăm ba mươi. 8 Con trai Pha-lu là Ê-li-áp.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn